Forgotten roots


Forgotten roots, Técnica mixta sobre papel / Fotografía, 29x35 cm/19x35 cm.


Forgotten roots II, Fotografía / Técnica mixta sobre papel, 29x35 cm/19x35 cm.


Forgotten roots III, Fotografía / Técnica mixta sobre papel, 29x35 cm/19x35 cm.


Abandoned houses, Fotografía / Técnica mixta sobre tabla. 18x40 cm/40x40 cm.